• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná dňa 25.09.2017 zo začiatkom 15.30 v zasadačke Obecného úradu v Hucíne.

( pozvánka s programom v časti dokumenty obce )

OZNAM:

​Výsledky výberového konania: 

Voľba riaditeľky ZŠ Hucín - Alapiskola ......víťaz Mgr. Julina Kelemenová

​Voľba riaditeľky MŠ Hucín...........................víťaz Mgr. Ildikó Horváthová                                                       

Vitajte na stránkach obce Hucín

 16.12.2016

Počiatky gemerskej obce Hucín siahajú do stredoveku. Najstaršie písomné zmienky o nej pochádzajú z 13. storočia (1235 – 1243 – 1288). V prvej polovici 14. storočia to už bola rozvinutá obec s farským kostolom. V tej dobe väčšina tunajšej pôdy patrila zemanom Hucínskym (Giczey). Hlavným zamestnaním obyvateľov tak v stredoveku ako aj v novoveku bolo poľnohospodárstvo, ale zaoberali sa aj inými činnosťami, ako napríklad pálením vápna, hrnčiarstvom a výrobou fajok.
História Hucína je úzko spätá s osudom a životom šľachtických rodov zemepánov. Počas niekoľkých storočí existencie obce tri zemianske rodiny mali veľký vplyv na vývoj dediny. RodinaGiczeyovcov už v stredoveku patrila medzi zámožnejšie. László Giczey už v roku 1427 vlastnil 32 domov v Hucíne resp. 16 v Nováčanoch. Šľachtický titul získal v XIV. Storočí v dnešnej Stánksej (pri Tornali). Členovia rodu patrili medzi vplyvné osobnosti Gemerskej župy. Manželka Gábora Giczeyho, Klára Bessenyeiová, je pochovaná v kostole v Hucíne. Kamenný náhrobok je v súčasnosti vbudovaný do steny kostolnej veže. Vzhľadom nato, že rodina Giczeyovcov bola zámožná a mala veľké statky aj inde, pravdepodobne sa málo zdržiavala v Hucíne.

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 15:30
Streda: 7:00 – 15:30
Štvrtok: 7:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Anketa